You are about to download file 'Obra completa' from group Furs, capitols, prouisions e actes de cort fets y atorgats per la S.C.R.M. del rey Don Phelip ... : en les Corts generals per aquell celebrades als regnicols de la ciutat y regne de Valencia en la vila de Monço en lo any MDLXIIII [XVI/596(3) ]