The collaboration between the Valencian Library Nicolau Primtiu and the Hispanic Society of America of New York, has allowed digitizing in high quality with measurement rules and color calibration charts, the two remaining pages of the Valencian Bible by Bonifaci Ferrer, third bible in modern language that was printed, and the first in Valencian, indicating in its colophon: "treta de una biblia del noble mossen berenguer vives de boil cavaller: la qual fon trelladada de aquella pròpia que fon arromançada en lo monestir de portaceli de lengua latina en la nostra  valenciana per lo molt reverend micer bonifaci ferrer doctor en cascun dret e en facultad de sacra theologia : e don de tota la Cartoxa : germa del benaventurat sanct vicent ferrer del orde de predicadors : en la qual translació foren altres singulars homens de scienciaa", dated 1478.