The publication of this eight Valencian historical newspapers in BIVALDI is complete:

"Timó", "El poble valencià", "Avant", "El crit de la muntanya", "Germania", "Nostra novela", "Acció", "Butlletí de la Associació Protectora de l'Ensenyança Valenciana", collaboration between the Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) and the Valencian Library (BVNP)