Publication: La Tronà nova : semanari bilingüe festiu y lliterari, se publica tots els disaptes.   Search numbers by date

Year 1912

  1. October (1)

    1. Año I Número 1 - 5 octubre 1912

  2. November (1)

    1. Año I Número 5 - 2 noviembre 1912