Va a descargar el fichero 'Cubierta' del grupo Ara ojats tothom generalment ... fan à saber de part del Excellentisim Senyor Don Iuan Domingo de Zuñiga y Fo[n]seca ... Capità General del Principat de Catalunya ... Attement à la necesitat de grans ... es estat servit, manar que de aqui al devant puga v

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: