Va a descargar el fichero '21' del grupo Justificacio de tres casses parroquia de Sant Esteve carrer de la cullereta y quitament de un censal de 200 lliures carregat a favor del Real monastir de Valdigna, perteneixents a la herencia del... canonge Luys Fuentes. [Mss/73]

Seleccione el formato:

Seleccione para descargar: