Publicación: La Tronà nova : semanari bilingüe festiu y lliterari, se publica tots els disaptes.   Buscar números por fecha

Año 1912

  1. Octubre (1)

    1. Año I Número 1 - 5 octubre 1912

  2. Noviembre (1)

    1. Año I Número 5 - 2 noviembre 1912