Imágen presentación

 

La Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)                                                                     

Amb la finalitat d'aconseguir la màxima difusió del ric patrimoni bibliogràfic valencià, l'any 2002 la Generalitat de la Comunitat Valenciana, mitjançant la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, va posar en marxa un  portal en internet en el marc del projecte de digitalització iniciat l'any 2001 i denominat Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI).

Des d'aquell llavors, han tingut cabuda en este projecte les obres literàries i científiques valencianes més rellevants i significatives, així com aquelles altres que han sigut considerades d'un major interés per al desenvolupament de la investigació científica sobre el patrimoni bibliogràfic i cultural de la Comunitat Valenciana. Per això, dins de la Biblioteca Valenciana Digital es podem trobar obres, no solament conservades en biblioteques i entitats de la Comunitat Valenciana, sinó també d'altres que, tot i pertànyer al patrimoni cultural de tots els valencians, es troben en altres institucions bibliotecàries i depòsits documentals (l'Hispanic Society, l'abadia de Montserrat, la Biblioteca Nacional de España, etc.)

D'incunables a manuscrits, d'obres costumistes populars als literats clàssics valencians, de monografies de temàtica històrica a tractats de dret foral, la digitalització de totes estes obres i la inclusió en BIVALDI permet a lectors de tot el món accedir a elles lliurement i de forma òptima. Així mateix, s'inclouen també en BIVALDI transcripcions, traduccions, bibliografies, estudis especialitzats sobre les obres digitalitzades i els seus impressors, biografies dels seus autors, etc.

Gràcies a la digitalització i a l'assignació de metadades als objectes digitals, la Biblioteca Valenciana proporciona la màxima visibilitat a cadascuna de les obres digitalitzades, de manera que els investigadors i tota persona interessada puguen accedir, fàcil i directament, a les esmenades obres utilitzant els cercadors i navegadors més coneguts. Així mateix, amb la digitalització i l'assignació de metadades es dóna un important pas cap a la preservació digital d'uns materials bibliogràfics que, en alguns casos, es troben amenaçats pel que fa a la seua conservació física.

La creació de BIVALDI, el seu posterior desenvolupament com a repositori OAI (Open Archives Initiative) i la seua participació en projectes nacionals com la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic (BVPB), la BIblioteca Virtual de Prensa Histórica (BVPH) i la Biblioteca Digital Hispana (HISPANA), o internacionals com la Biblioteca Digital Europea (Europeana) i la World Digital Library (WDL), constitueixen algunes de les mesures preses per la Biblioteca Valenciana per a preservar uns materials bibliogràfics de la màxima importància i, simultàniament, donar-los a conéixer de la manera més àmplia.

Actualment la Biblioteca Valenciana Digital es regula per la Llei 4/2011 de 23 abril, de biblioteques de la Comunitat Valenciana. Art. 13, apartat h) i art. 14.

La Biblioteca Valenciana confia que investigadors i usuaris es beneficien d'este millor i més potent servici que la Generalitat de la Comunitat Valenciana posa a la seua disposició.

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITU

     

Portal WEB de la BIVALDI el 15 març de 2002

 

La Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)

A fi d'aconseguir la màxima difusió del ric patrimoni bibliogràfic valencià, l'any 2002 la Generalitat valenciana, mitjançant la Biblioteca Valenciana, va posar en marxa un projecte de digitalització denominat Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI).

Des de llavors, han tingut cabuda en aquest projecte les obres literàries i científiques valencianes més rellevants i significatives, així com aquelles altres que han sigut considerades d'un major interés per al desenvolupament de la investigació científica sobre el patrimoni bibliogràfic i cultural de la Comunitat Valenciana. Per això, dins de la Biblioteca Valenciana Digital hi podem trobar obres, no sols conservades en biblioteques i entitats de la Comunitat Valenciana, sinó també d’altres que, tot i pertànyer al patrimoni cultural de tots els valencians, estan depositades en unes altres institucions bibliotecàries i depòsits documentals (l'Hispanic Society, l'abadia de Montserrat, la Biblioteca Nacional de Madrid, etc.)

D'incunables a manuscrits, d'obres costumistes populars als literats clàssics valencians, de monografies de temàtica històrica a tractats de dret foral, la digitalització de totes aquestes obres i la inclusió en BIVALDI permeten a lectors de tot el món accedir-hi lliurement i de forma òptima. Així mateix, s'inclouen també en BIVALDI transcripcions, traduccions, bibliografies, estudis especialitzats sobre les obres digitalitzades i els seus impressors, biografies dels seus autors, etc.

Gràcies a la digitalització i a l'assignació de metadades als registres digitals, la Biblioteca Valenciana proporciona la màxima visibilitat a cadascuna de les obres digitalitzades, de manera que el personal investigador i tota persona que hi estiga interessada puguen accedir, fàcil i directament, a les esmentades obres utilitzant els cercadors i els navegadors més coneguts. Així mateix, amb la digitalització i l'assignació de metadades es dóna un important pas cap a la preservació digital d'uns materials bibliogràfics que, en alguns casos, es troben amenaçats pel que fa a la seua conservació física.

La creació de BIVALDI, el posterior desenvolupament com a repositori OAI (Open Archives Initiative) i la seua participació en projectes nacionals com la Biblioteca Virtual del Patrimoni Bibliogràfic o internacionals com la Biblioteca Digital Europea (Europeana o EuropeanaLocal), són algunes de les mesures preses per la Biblioteca Valenciana per resoldre, de la manera més satisfactòria possible, l'aparent contradicció interna existent en el principi biblioteconòmic de preservar uns materials bibliogràfics de la màxima importància i, simultàniament, donar-los a conéixer de la manera més àmplia.

La Biblioteca Valenciana confia que investigadors i usuaris compartisquen aquesta observació i es beneficien d'aquest millor i més potent servici que la Generalitat valenciana posa a la seua disposició.

BIBLIOTECA VALENCIANA

La Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)h4>
<p class="texto_presentacion">Con el fin de conseguir la máxima difusión del rico patrimonio bibliográfico valenciano,
en el año 2002 nuestra <a href="http://www.gva.es/jsp/xper.jsp" target="_blank">Generalitata>, a través de
la <a href="http://bv.gva.es/screens/biblioteca_val.html" target="_blank">Biblioteca Valencianaa>, puso en marcha
un proyecto de digitalización denominado Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI).p>

<p class="texto_presentacion">Desde aquel entonces, en este proyecto han tenido cabida las obras
literarias y científicas valencianas más relevantes y significativas, así como aquellas otras que han sido
consideradas de un mayor interés para el desarrollo de la investigación científica sobre el patrimonio bibliográfico
y cultural de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, dentro de la Biblioteca Valenciana Digital se pueden encontrar obras
no sólo conservadas en bibliotecas y entidades de la Comunidad Valenciana sino también otras que, perteneciendo al
acervo cultural de todos los valencianos, se encuentran en otras instituciones bibliotecarias y depósitos documentales
(la Hispanic Society, la Abadía de Montserrat, la Biblioteca Nacional de Madrid, etc.) p>

<p class="texto_presentacion">De incunables a manuscritos, de obras costumbristas populares a los literatos
clásicos valencianos, de monografías de temática histórica a tratados de derecho foral, la digitalización de todas
estas obras, y su inclusión en BIVALDI, permite a lectores de todo el mundo acceder a ellas libremente y de forma
óptima. Asimismo, se incluyen también en BIVALDI transcripciones, traducciones, bibliografías, estudios especializados
sobre las obras digitalizadas y sus impresores, biografías de sus autores, etc.p>
	        
<p class="texto_presentacion">Gracias a la digitalización y a la asignación de metadatos a los registros digitales,
la Biblioteca Valenciana proporciona la máxima visibilidad a cada una de las obras digitalizadas de forma que los
investigadores e interesados en ellas puedan acceder, fácil y directamente, a dichas obras utilizando los buscadores
y navegadores más conocidos. Asimismo, con la digitalización y la asignación de metadatos se da un importante paso
hacia la preservación digital de unos materiales bibliográficos que, en algunos casos, se encuentran amenazados desde
el punto de vista de su conservación física.p>

<p class="texto_presentacion">La creación de BIVALDI, su posterior desarrollo como repositorio OAI
(Open Archives Initiative) y su participación en proyectos nacionales como la <a href="http://bvpb.mcu.es/" target="_blank">Biblioteca
Virtual del Patrimonio Biliográficoa> o internacionales como la Biblioteca Digital Europea
(<a href="http://www.europeana.eu/" target="_blank">Europeanaa> o <a href="http://www.europeanalocal.eu/" target="_blank">EuropeanaLocala>),
constituyen algunas de las medidas tomadas por la Biblioteca Valenciana para resolver, de la manera más satisfactoria
posible, la aparente contradicción interna existente en el principio biblioteconómico de preservar unos materiales
bibliográficos de la máxima importancia y, simultáneamente, darlos a conocer de la manera más amplia. p>

<p class="texto_presentacion">La Biblioteca Valenciana confía en que investigadores y usuarios coincidan con
esta apreciación y se beneficien de este mejorado y más potente servicio que la Generalitat de la Comunitat
Valenciana pone a su disposición.<

La Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI)

Con el fin de conseguir la máxima difusión del rico patrimonio bibliográfico valenciano, en el año 2002 nuestra Generalitat, a través de la Biblioteca Valenciana, puso en marcha un proyecto de digitalización denominado Biblioteca Valenciana Digital (BIVALDI).

Desde aquel entonces, en este proyecto han tenido cabida las obras literarias y científicas valencianas más relevantes y significativas, así como aquellas otras que han sido consideradas de un mayor interés para el desarrollo de la investigación científica sobre el patrimonio bibliográfico y cultural de nuestra Comunidad Autónoma. Por ello, dentro de la Biblioteca Valenciana Digital se pueden encontrar obras no sólo conservadas en bibliotecas y entidades de la Comunidad Valenciana sino también otras que, perteneciendo al acervo cultural de todos los valencianos, se encuentran en otras instituciones bibliotecarias y depósitos documentales (la Hispanic Society, la Abadía de Montserrat, la Biblioteca Nacional de Madrid, etc.)

De incunables a manuscritos, de obras costumbristas populares a los literatos clásicos valencianos, de monografías de temática histórica a tratados de derecho foral, la digitalización de todas estas obras, y su inclusión en BIVALDI, permite a lectores de todo el mundo acceder a ellas libremente y de forma óptima. Asimismo, se incluyen también en BIVALDI transcripciones, traducciones, bibliografías, estudios especializados sobre las obras digitalizadas y sus impresores, biografías de sus autores, etc.

Gracias a la digitalización y a la asignación de metadatos a los registros digitales, la Biblioteca Valenciana proporciona la máxima visibilidad a cada una de las obras digitalizadas de forma que los investigadores e interesados en ellas puedan acceder, fácil y directamente, a dichas obras utilizando los buscadores y navegadores más conocidos. Asimismo, con la digitalización y la asignación de metadatos se da un importante paso hacia la preservación digital de unos materiales bibliográficos que, en algunos casos, se encuentran amenazados desde el punto de vista de su conservación física.

La creación de BIVALDI, su posterior desarrollo como repositorio OAI (Open Archives Initiative) y su participación en proyectos nacionales como la Biblioteca Virtual del Patrimonio Biliográfico o internacionales como la Biblioteca Digital Europea (Europeana o EuropeanaLocal), constituyen algunas de las medidas tomadas por la Biblioteca Valenciana para resolver, de la manera más satisfactoria posible, la aparente contradicción interna existente en el principio biblioteconómico de preservar unos materiales bibliográficos de la máxima importancia y, simultáneamente, darlos a conocer de la manera más amplia.

La Biblioteca Valenciana confía en que investigadores y usuarios coincidan con esta apreciación y se beneficien de este mejorado y más potente servicio que la Generalitat de la Comunitat Valenciana pone a su disposición.

BIBLIOTECA VALENCIANA

/p>
			
<p class="texto_presentacion pie">BIBLIOTECA VALENCIANAp>