Descarregarà el fitxer 'Obra completa' del grup Capitols del quitament de la ... Ciutat de Valencia : ordenats y publicats en lo Consell General de aquella, celebrat ... a 28 de Abril de ... 1633 [XVII/1092 ]