Descarregarà el fitxer '1_Imag 1-356' del grup Valencia [Carreres/821 v. 2]