Descarregarà el fitxer '1' del grup Oeuures diverses de Pope [XVIII/930]