Descarregarà el fitxer '1' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10