Descarregarà el fitxer '10' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10