Descarregarà el fitxer '2' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10