Descarregarà el fitxer '3' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10