Descarregarà el fitxer '4' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10