Descarregarà el fitxer '6' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10