Descarregarà el fitxer '7' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10