Descarregarà el fitxer '8' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10