Descarregarà el fitxer '9' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 1-10