Descarregarà el fitxer '28' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 20-29