Descarregarà el fitxer '21' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 20-29