Descarregarà el fitxer '23' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 20-29