Descarregarà el fitxer '24' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 20-29