Descarregarà el fitxer '25' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 20-29