Descarregarà el fitxer '27' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 20-29