Descarregarà el fitxer '30' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 30-38