Descarregarà el fitxer '31' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 30-38