Descarregarà el fitxer '32' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 30-38