Descarregarà el fitxer '34' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 30-38