Descarregarà el fitxer '35' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 30-38