Descarregarà el fitxer '39' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 39-46