Descarregarà el fitxer '41' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 39-46