Descarregarà el fitxer '42' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 39-46