Descarregarà el fitxer '43' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 39-46