Descarregarà el fitxer '44' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 39-46