Descarregarà el fitxer '45' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 39-46