Descarregarà el fitxer '47' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 47-55