Descarregarà el fitxer '65' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 56-66