Descarregarà el fitxer '60' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 56-66