Descarregarà el fitxer '67' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 67-75