Descarregarà el fitxer '68' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 67-75