Descarregarà el fitxer '69' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 67-75