Descarregarà el fitxer '70' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 67-75