Descarregarà el fitxer '73' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 67-75