Descarregarà el fitxer '74' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 67-75