Descarregarà el fitxer '75' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 67-75