Descarregarà el fitxer '84' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 84-92