Descarregarà el fitxer '85' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 84-92