Descarregarà el fitxer '86' del grup Gazeta de Valencia.: Nºs. 84-92